Bijzet-oplegslot
Aanschaf, montage en onderhoud

Aanschaf   Verkrijgbaar bij   Montagetips   Slot werkt niet goed   Onderhoud bijzet oplegslot
Bijzet-oplegslot
Lips bijzet loopslot

Dit nog tamelijk veel toegepaste bijzet-oplegslot is gewoonlijk aan de binnenzijde bedienbaar met een draaiknop. In de praktijk wordt het vaker als hoofdslot dan als bijzetslot gebruikt, niet alleen op voordeuren maar ook op bergingsdeuren en, in het geval van een algemene toegangsdeur, als loopslot.

Gewoonlijk bestaat dit bijzetslot uit een slotkast + losse buitencilinder, al bestaan er ook modellen met een vaste buitencilinder. De meest voorkomende bijzet-oplegsloten zijn die  van de merken Lips en Cisa.

Staartcilinder voor oplegslot

Het vervangen of nieuw monteren ervan is niet al te moeilijk, al vraagt dit wel enige handigheid.  Staartcilinder en slot moeten in de juiste positie ten opzichte van elkaar worden gemonteerd. D.w.z. zo dat de cilinderstaart bij montage loodrecht in de sleuf van het slot valt. Is dat niet het geval dan zal het slot gaan wringen. De sleutel draait dan moeilijk. 

Aanschaf

 • Wil je een SKG-goedgekeurd bijzet-oplegslot plaatsen dan heb je weinig keuze: Alleen de merken Lips en Zeiss Ikon leveren een goedgekeurde versie.

 • Let op de draairichting van het slot.

 • Kies je voor een slot met vaste buitencilinder meet dan de dikte van de deur. Deze sloten zijn gemaakt voor deuren van 40mm dik.

 • De gangbare doornmaat voor dit type slot is 60mm. Vervang je een bestaand slot meet deze maat voor de zekerheid wel even op. Wijkt de doornmaat van het nieuwe slot af dan krijg je waarschijnlijk te maken met zichtbare schade naast de buitencilinder.

Verkrijgbaar bij

 • Sommige reguliere bouwmarkten
 • Professionele bouwmarkt
 • Slotenspeciaalzaak
 • Via Internet. 

Montagetips

Volg de bijgeleverde montagehandleiding. Aanvullende tips:

 • Boor je het staartcilindergat met een gatenzaag gebruik er dan een mét geleidingsboor. Doe je dat niet dan krijg je vrijwel zeker te maken met schade aan je deur.
 • Boor je het cilindergat met een speedboor of gatenzaag, boor dan het gat dan niet in één keer van dezelfde kant door. Risico is dat er bij het doorboren een stuk van het deurhout naar buiten splijt. Boor je scheef dan zit het buitenste gat bovendien niet op de juist positie (kan problemen geven met de doornmaat).
 • Boor zo ver dat de punt van de boor aan de andere kant tevoorschijn komt. Boor het laatste stuk vervolgens zonder veel druk te geven van die kant door.

 • Laat de montageplaat van de cilinder een paar millimeter in de deur verzinken. Hiermee sluit je uit dat deze na montage van het slot op de binnenplaat drukt.

 • Houd bij het afknippen van de cilinderstaart rekening met de diepte van het staartgat in het slot. Een te lange staart veroorzaakt frictie als het slot op de deur wordt vastgeschroefd (te kort is vanzelfsprekend ook niet goed).

Het moeilijkste bij montage van bijzet-oplegslot met losse staartcilinder is het goed gecentreerd plaatsen ervan.

Je kunt het volgende doen (na montage van de staartcilinder):

Cilinderstaart moet loodrecht in het staartgat
 1. Houd accuboor + montageschroef paraat, neem het oplegslot en zorg dat het staartgat achterop in horizontale stand staat. 

 2. Steek de sleutel in de cilinder en manoeuvreer slotkast en staartcilinder nu zo dat de staart in het staartgat valt. Dit vergt soms enig geduld. Let op dat je de sleutel daarbij niet ongemerkt een halve slag draait; gebeurt dat wel dan kan de sleutel er na montage van het slot niet meer uit in de normale openstand of sluitstand en moet je opnieuw beginnen.

 3. Zit de cilinderstaart in het staartgat schuif de slotkast dan in de positie waarin de sleutel bij het ronddraaien de minste weerstand ontmoet. Schroef het slot vervolgens met één schroef vast. Vervang je een bestaand slot dan kan de schroef mogelijk in het oude schroefgat trekken. Draai hem in dat geval wel vast maar let op in welke richting de slotkast verschuift. Geef met de steel van je hamer één of twee tikken op de slotkast, tegengesteld aan de schuifrichting, totdat de sleutel weer soepel draait.

 4. Zit het slot op de juiste positie boor dan de overige schroefgaten een paar millimeter voor met een 4 of 5mm boor (slot op de deur laten zitten). Hiermee verklein je de kans dat ook de resterende schroeven in de oude gaten trekken.Probeer na iedere ingedraaide schroef of de sleutel nog soepel draait. Is dat niet het geval, corrigeer dit dan weer op de hiervoor beschreven manier (na de tweede schroef zou het verschuiven niet meer moeten optreden).

 5. De sluitkom zit goed als de in afgesloten stand nog een millimetertje speling heeft en als het op slot draaien (met de sleutel) net zo makkelijk gaat met de deur open als met de deur dicht.

Opmerking: Je kunt de inbraakwerendheid van een niet-SKG goedgekeurd bijzet-oplegslot verbeteren door de bestaande sluitkomschroeven te vervangen door langere en dikkere schroeven (waarmee het overigens geen goedgekeurd slot wordt).

Je kunt natuurlijk ook een slotenmaker inschakelen voor de montage en levering van een bijzet-oplegslot. Woon je in Amsterdam of omgeving dan kan ik je allicht van dienst zijn. Klik hier voor info. Je kunt mogelijk ook een vakman vinden via Werkspot.

Mijn bijzet-oplegslot werkt niet goed

Het is belangrijk dat een bijzet-oplegslot even makkelijk werkt met de deur open als met de deur dicht. Is dat niet het geval dan leidt dat tot versnelde slijtage van zowel cilinder als oplegslot. 
Werkt je bijzet oplegslot niet goed bepaal aan de hand van de onderstaande situaties oorzaak en oplossing van het probleem.

Situatie 1: Bijzet-oplegslot werkt slecht met deur dicht maar goed met deur open

Werkt het slot wel goed met de deur open dan is verzakking of werking van deur of kozijn de meest waarschijnlijke oorzaak; hoogte of diepte van slot en sluitkom corresponderen niet goed meer.
Je kunt het volgende doen:

 1. Kijk of de deur ergens klemt.
  Een klemmende deur kan de oorzaak zijn van de slechte werking van een slot. Klemt de deur maak deze dan pas. Klemt de deur niet (meer):

 2. Kijk hoe en waar de dag- en nachtschoot in de sluitkom vallen (meestal makkelijk te zien bij oplegsloten) en corrigeer de sluitkom zoals nodig.

Situatie 2: Bijzet-oplegslot werkt even slecht met deur dicht als met deur open

In dit geval kunnen de oorzaken uitdroging van het sluitwerk zijn, een defect of slijtage van slot of cilinder, verkeerde montage of een slechte sleutel. Om de juiste oorzaak te bepalen:

 1. Open de deur en probeer zowel de buitencilinder als de draaiknop.

 2. Werken beiden slecht dan heb je óf een slechte sleutel óf het probleem ligt bij het binnenwerk van het oplegslot zelf. Werkt alleen de buitencilinder slecht, ga dan door naar stap 5.

 3. Heb je meerdere sleutels van het slot, probeer die eerst. Werkt een andere sleutel wel goed dan is de oplossing natuurlijk eenvoudig: laat kopieën maken van de goede sleutel en gooi de slechte weg.

 4. Bereik je met de sleutels geen oplossing smeer dan het binnenwerk van het oplegslot zelf. Hoe je dit doet kun je lezen bij onderhoud, onderaan deze pagina. Probeer hierna de werking van het slot. Geeft dit geen verbetering dan moet je er van uitgaan dat het slot defect is of versleten. Vervanging is dan eigenlijk je enige optie. Losse slotonderdelen zijn gewoonlijk niet verkrijgbaar.

 5. Werkt alleen de buitencilinder slecht dan is deze defect, versleten of uitgedroogd, of bijzet oplegslot en cilinder zijn niet goed gemonteerd (cilinderstaart zit scheef in het staartgat van het slot). Om de oorzaak te bepalen:

 6. Spuit een beetje slotspray in de cilinder (zie onderhoud, onderaan deze pagina) en probeer hierna de sleutel. Werkt het slot nog steeds niet goed dan is verkeerde montage van bijzetslot en cilinder de meest waarschijnlijke oorzaak.

 7. Schroef het oplegslot los (van de deur halen) en test dan de werking van de buitencilinder (niet losschroeven). Werkt de cilinder nu wel goed (zou nu heel licht moeten draaien) dan waren slot en cilinder inderdaad niet goed gemonteerd (het staartje van de cilinder viel waarschijnlijk niet loodrecht in het staartgat van het oplegslot). Je zult oplegslot en/of cilinder (en mogelijk ook de sluitkom) opnieuw moeten monteren. Hoe je dit doet kun je lezen bij de montagetips hierboven.

 8. Werkt de cilinder ook nu niet goed (met het oplegslot van de deur) dan is hij versleten. Vervanging is in dat geval eigenlijk je enige optie.

  Gaat het om een bijzet-oplegslot met draaiknop aan de binnenzijde (bijna altijd het geval) dan hoef je alleen de staartcilinder te vervangen. Kies dan bij voorkeur voor een cilinder van het zelfde merk, dan is de montage het eenvoudigst. 

  Probeer voor je een cilinder aanschaft nog wel even de werking van het oplegslot. Je kunt het slot testen met een gleufschroevendraaier (in het staartgat steken). Het is niet waarschijnlijk maar werkt ook het slot slecht dan zul je ook deze moeten vervangen (meeste oplegsloten worden geleverd mét cilinder).

Andere voorkomende problemen

Sleutel gaat moeilijk in het slot
Gaat de sleutel moeilijk in het slot dan is uitdroging van de cilinder meestal de oorzaak. Een beetje slotspray doet in dat geval vaak wonderen (zie bij onderhoud hieronder). Gaat de sleutel nog steeds moeilijk in de cilinder dan is hij zeer waarschijnlijk verbogen of beschadigd.

Is de sleutel verbogen, buig hem dan voorzichtig recht. Het makkelijkst gaat dit door de sleutel in het slot te steken tot waar de buiging begint. Buig dan de sleutel voorzichtig recht. Is de buiging erg groot dan kan er na het rechtbuigen een haarscheurtje in de sleutel ontstaan. De sleutel is dan verzwakt en zou een keer kunnen afbreken. Veiliger dus om hem niet meer te gebruiken. Je kunt er, als hij nog wel goed werkt, een kopie van laten maken. 

Staartcilinder zit los
Staartcilinders kunnen in een enkel geval los gaan zitten. Wacht er in dat geval niet te lang mee om ze weer vast te zetten. De cilinderstaart kan namelijk uit het staartgat raken en dan werkt het slot niet meer.
Je kunt een staartcilinder eenvoudig vastzetten door het oplegslot los te schroeven en van de deur te halen en de schroeven waarmee de staartcilinder op de montageplaat vastzit weer aan te draaien.

Onderhoud

Een bijzet-oplegslot werkt minder goed en slijt sneller als het droogloopt. Gaat het om een deur die direct bloot staat aan weer en wind dan is met name het onderhoud van de staartcilinder belangrijk.

Je kunt dit doen door zo eens per jaar een beetje slotspray in het sleutelgat te spuiten. Een kort spuitje is voldoende. Steek hierna de sleutel in de cilinder, haal hem een paar keer heen en weer en draai hem rond.
Let op! Gebruik voor het smeren van cilinders uitsluitend slotspray, d.w.z. spray waarvan op de verpakking staat aangegeven dat hij geschikt is voor het smeren van cilinders.

Wat het bijzet-oplegslot zelf betreft: Je kunt eens in de zoveel jaar een beetje smeermiddel (hoeft geen slotspray te zijn) op de uitgedraaide nachtschoot spuiten en het slot daarna een paar keer open en dicht draaien. Wordt het slot veel gebruikt dan zou je het zo eens in de vijf jaar van de deur kunnen halen, de binnenplaat losschroeven en het binnenwerk smeren en zo nodig reinigen (het binnenwerk is zeer eenvoudig, daar kan weinig mis gaan).

Gereedschap

Voor het nieuw plaatsen van een bijzet oplegslot:

 • Netspanningboormachine voor het boren van het cilindergat.
 • Accuboormachine.
 • Hamer.
 • Beitel voor het inhakken van bevestigingsplaat, sluitkom en eventuele voorplaat.
 • Schroevendraaier voor het vastzetten van de staartcilinderschroeven.
 • Kniptang of haakse slijper voor het op lengte knippen/slijpen van de cilinderstaart.
 • Gatenzaag in juiste diameter (met geleidingsboor) voor het boren van het cilindergat.
 • Boortje(s) voor het voorboren van de schroefgaten.
 • Schroefbitje.

Voor het vervangen van een oplegslot:

 • Accuboormachine.
 • hamer.
 • Kniptang of haakse slijper voor het op lengte knippen/slijpen van de cilinderstaart.
 • Beitel voor het eventueel inhakken van bevestigingsplaat, sluitkom en voorplaat.
 • Schroefbitje.
Terug naar boven...

Terug naar de startpagina...


Ben je geholpen met de informatie op onze site?
Een Facebook Like (rechts boven) zouden wij zeer op prijs stellen.  


Kijk bij misdaad in kaart  op de site van de politie als je wilt weten hoe vaak er bij jou in de buurt wordt ingebroken...Waarschuwing!

Pas op voor malafide slotenmakers!

 Vraag altijd een duidelijke prijsopgave vooraf!

Waarom?

Bekijk deze video van Stegeman op de Bres

Slotenmaker Ruud
Uw slotenmaker voor Amsterdam en omgeving

Voor hulp bij buitensluiting en het vervangen en plaatsen van sloten

Snel en goedkoop
Meer dan 20 jaar ervaring