Politiekeurmerk
Certificaat Beveiligde Woning

Politiekeurmerk algemene richtlijn   PKVW-erkend bedrijf   Certificaat en verzekering

Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor woningen die voldoen aan bepaalde eisen m.b.t. inbraakpreventie en brandveiligheid. Inbrekers hebben langer de tijd nodig om in te breken in woningen die beveiligd zijn volgens deze eisen.
Deze betreffen niet alleen de kwaliteit en de montage van het hang- en sluitwerk maar bijvoorbeeld ook beglazing, verlichting en, zoals aangegeven, brandveiligheid. Tot 2005 was het beheer van het Politie Keurmerk Veilig Wonen in handen van de politie. Daarna heeft het CCV (Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid) deze taak overgenomen. 

Politiekeurmerk: Algemene richtlijn

De eisen voor het Certificaat Beveiligde Woning kunnen afhankelijk van het type woning in detail verschillen maar als meest algemene richtlijn kun je aanhouden:

  • Toepassing van SKG-goedgekeurd en gecertificeerd hang- en sluitwerk op alle woningtoegangen, d.w.z. alle ramen en deuren, waaronder ook tussendeuren naar bijvoorbeeld een schuur of garage.

  • Verlichting bij buitendeuren.

  • Zicht op degene die voor de deur staat, d.w.z. dat je moet kunnen zien met wie je te maken hebt zonder daarvoor de deur te hoeven openen.

  • Rookmelders op iedere etage. Ook brandveiligheid valt onder de eisen van het keurmerk.

De uitgebreide beveiligingsrichtlijn Politiekeurmerk vind je hier...

PKVW erkend bedrijf

Omdat de beveiligingseisen voor het keurmerk o.a. afhangen van het type woning (bestaande bouw of nieuwbouw) en het materiaal, de draairichting en het type van je ramen en deuren is het verstandig om je woning eerst door een PKVW erkend bedrijf te laten beoordelen. Hiermee voorkom je dat je te veel, te weinig, of verkeerde aanpassingen doet of laat doen.

Het inschakelen van een PKVW-erkend bedrijf voor het monteren van je hang en sluitwerk geeft je de grootste garantie dat dit op een vakkundige manier wordt gedaan, ook al omdat woningen waarvoor een certificaat beveiligde woning is afgegeven steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Blijkt dat de montage of de kwaliteit van het hang en sluitwerk onvoldoende is dan kan het bedrijf dat het werk heeft uitgevoerd zijn PKVW-status verliezen. Je kunt er dus zeker van zijn dat ze hun werk goed zullen doen.

Heb je zelf al het hang- en sluitwerk geplaatst dan zal het PKVW bedrijf dat het certificaat afgeeft (hiervoor worden kosten berekend) ook zeker de montage en de kwaliteit ervan controleren. Met het verstrekken van een certificaat worden zij er immers in zekere mate verantwoordelijk voor.

Omdat de veiligheidseisen voortdurend veranderen zijn certificaten maar 10 jaar geldig. Na deze tijd zal een nieuw certificaat moeten worden aangevraagd. 

Hoe kan ik het PKVW-Certificaat behalen...
Door het CCV erkende PKVW bedrijven in Nederland...
Bekijk ook eens de video van het Politiekeurmerk Veilig Wonen... 

Nieuwbouwwoningen jonger dan twee jaar

PKVW-bedrijven kunnen doorgaans alleen certificaten afgeven voor woningen ouder dan twee jaar. Is je woning jonger dan moet je hiervoor een erkende inspectie-instelling inschakelen. Klik hier... 

Borg-norm

Voor de Borg-norm worden hogere eisen gesteld dan voor het Veilig Wonen Certificaat. Je hebt dan sowieso een alarmsysteem nodig. Buiten de eventuele beveiligingsaanpassingen doe je moet laten doen worden er kosten berekend voor de aanvraag van een Borg-certificaat. Het Borg-certificaat bestaat uit een bouwkundig opleveringsbewijs en een electronisch opleveringsbewijs en kan alleen door een erkend beveiligingsbedrijf worden afgegeven. 

De Borg-norm is in de praktijk voornamelijk gericht op bedrijven maar geldt ook voor particuliere woningen. Voor meer informatie kun je je het best richten tot het CCV.

Verzekering

Met het certificaat beveiligde woning kun je in veel gevallen een lagere premie voor je inboedelverzekering bij je verzekeraar afdwingen. Deze kortingen kunnen oplopen tot 20%.

Meer informatie hierover vind je bij de Consumentenbond...

'Als inbrekers willen komen ze toch wel binnen...'


Het is een veel gehoorde en feitelijk ook ware bewering. Geen enkele woning is 100% inbraak-proof. Feit is echter ook dat de kans op een inbraak in een goed beveiligde woning 80% kleiner is dan in een niet goed beveiligde woning.

Heb je geen PKVW-certificaat dan betekent dit zeker niet perse dat je woning als niet goed beveiligd moet worden beschouwd. Het is goed mogelijk dat de beveiliging van je woning wat betreft de inbraakwerendheid al aan de eisen voor het certificaat voldoet. In de praktijk geldt dat dan meestal voor woningen met maar één toegangsmogelijkheid (alleen een voordeur en geen van buiten bereikbare ramen). Je kunt dit zelf bepalen aan de hand van de algemene richtlijnen van het politiekeurmerk. Zie hier de algemene richtlijn...

Terug naar boven...

Terug naar de startpagina...


Ben je geholpen met de informatie op onze site?
Een Facebook Like (rechts boven) zouden wij zeer op prijs stellen.  


Kijk bij misdaad in kaart  op de site van de politie als je wilt weten hoe vaak er bij jou in de buurt wordt ingebroken...Waarschuwing!

Pas op voor malafide slotenmakers!

 Vraag altijd een duidelijke prijsopgave vooraf!

Waarom?

Bekijk deze video van Stegeman op de Bres

Slotenmaker Ruud
Uw slotenmaker voor Amsterdam en omgeving

Voor hulp bij buitensluiting en het vervangen en plaatsen van sloten

Snel en goedkoop
Meer dan 20 jaar ervaring