Veiligheidsbeslag
Aanschaf en montage

Aanschaf   Montagetips   Verkrijgbaar bij   Kerntrekbeveiliging
Onveilig, niet SKG-goedgekeurd deurbeslag

Veiligheidsbeslag dient als bescherming van insteekslot en cilinder en is zeer belangrijk als het gaat om het beveiligen van je deur.
Níet-SKG-goedgekeurd beslag (bovenste afb.) is gemakkelijk te verwijderen of te forceren. Dit maakt met name de profielcilinder (waar de sleutel in gaat) zeer kwetsbaar. Een niet beschermde cilinder kan worden geknakt (afgebroken) met een tang waarna het slot eenvoudig kan worden geopend. Het maakt in dat geval niets uit of er een goed insteekslot is gemonteerd of niet.

Veiligheidsbeslag SKG**

Veiligheidsbeslag heeft een dik, massief en daardoor onbuigbaar buitenschild. Vaak is het voorzien van boorbeveiliging (hardmetalen plaat aan de binnenzijde rond de cilinder). Belangrijk ook is dat de montageschroeven bij veiligheidsbeslag verdekt zijn, d.w.z. dat ze niet aan de buitenzijde zichtbaar zijn. Naast het gewone veiligheidsbeslag bestaat er ook beslag met kerntrekbeveiliging.

Kerntrekbeveiliging


Anti kerntrekbeslag SKG***

Het kerntrekken is een inbraakmethode waarbij inbrekers een geharde boorschroef in het sleutelgat draaien. Met een klauwhamer of met een speciale kerntrekker wordt vervolgens ofwel de kern van de cilinder met geweld uit de behuizing getrokken, of wordt de cilinder afgebroken.
De laatste jaren wordt er steeds vaker op deze manier ingebroken. Je kunt je deur tegen kerntrekken beveiligen door het plaatsen van veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging of een cilinder met kerntrekbeveiliging.  

Bij beslag met kerntrekbeveiliging is de cilinder bedekt en zit er voor de kern (het sleutelgat) een meedraaiende rozet. Deze maakt het eenvoudig indraaien van een boorschroef bijna onmogelijk. Zelfs al lukt dit wel dan kunnen noch de cilinder, noch de cilinderkern worden uitgetrokken omdat ze bedekt zijn. Bekijk hier de video... 
  

Anti kerntrekrozet SKG*** voor oplegsloten

Anti kerntrekbeslag voor oplegsloten
Sinds enige tijd bestaat er ook anti kerntrekrozetten voor oplegsloten van de merken Lips, Nemef en Mauer. Deze rozetten zijn geschikt voor zowel de modellen met losse - als die met vaste buitencilinder en kunnen geplaatst worden op bestaande sloten maar soms alleen op die van hetzelfde merk. Belangrijk dus om je hierover voor aanschaf te laten informeren

Verkrijgbaar bij de professionele bouwmarkt en online, o.a. bij Slotenshop.  

Klik hier voor meer informatie over kerntrekkken.

Tips voor aanschaf van veiligheidsbeslag

 • Verreweg de meeste inbraken worden tegenwoordig gepleegd d.m.v. de kerntrektechniek. Het is daarom beslist aan te raden om te kiezen voor veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging.

 • Kies bij voorkeur veiligheidsbeslag van hetzelfde merk als er nu op de deur zit. De afmetingen van de schilden en de posities van de patentbouten (waarmee de schilden worden vastgeschroefd) kunnen per merk verschillen. Zijn bijvoorbeeld de schilden van het nieuwe beslag korter of smaller dan de oude,  dan zal er mogelijk zichtbare schade of verfafdrukken op de deur zichtbaar zijn.

 • Let op de PC-maat. Komt die niet overeen met die van het slot dan past het beslag niet. De PC-maat is de afstand in millimeters tussen hart krukgat en hart cilinder (zie afbeelding). De meest gangbare PC-maten voor gewone insteeksloten zijn 55 en 72mm. Voor smalsloten is dit meestal 72 en 92mm. In een enkel geval kun je te maken krijgen met een afwijkende maat (70, 85 of 110mm).

 • Houd rekening met de breedte van het beslag. Kijk hoeveel ruimte er is tussen kozijn en slot. Dit is eenvoudig te bepalen: meet de afstand van het hart van de cilinder (het sleutelgat) tot het kozijn en vermenigvuldig dat getal met twee (zit er een anti inbraakstrip op de deur dan meet je tot daar). Meet je 25mm dan mag het beslag dus maximaal 50mm breed zijn.
Anti kerntrek smalbeslag SKG***
  De meest gangbare breedte bij veiligheidsbeslag is 50mm. Heb je het over smallere breedtes dan kom je al snel terecht bij het z.g. smalbeslag. Smalbeslag komt bijna uitsluitend voor op deuren met smalsloten. Gewoonlijk gaat het hier om kunststof- of metalen deuren.
 • Past het veiligheidsbeslag net niet omdat er een anti inbraakstrip is gemonteerd, dan is het soms nog mogelijk om een uitsparing voor het beslag in het deurdeel van de inbraakstrip te slijpen of zagen (alleen als het gaat om een strip die kan worden losgeschroefd). De inbraakstrip verzwakt hierdoor wel.
Veiligheidsbeslag met greep
Veiligheidsbeslag met knop
 • Neem voor een naar binnen draaiende deur veiligheidsbeslag met aan de buitenzijde een greep. Een greep wijst naar links of naar rechts, afhankelijk van de sluitzijde van de deur.
  Bij beslag met een knop (die recht uit de deur wijst) loop je het risico bij het sluiten van de deur je vingers tussen knop en kozijn te krijgen, of pijnlijker nog - als er een anti inbraakstrip is gemonteerd - tussen knop en strip.
  Voor naar buiten draaiende deuren is beslag met een knop wel geschikt.

  Gaat het om een balkon- of tuindeur dan is veiligheidsbeslag met een aan de buitenzijde een knop of greep ongebruikelijk. Valt de deur per ongeluk dicht dan kun je niet meer naar binnen. Kies voor deze deuren beslag met aan beide zijden een kruk.

 • Is je deur dikker dan 40mm, informeer bij aanschaf van het beslag dan of de bijgeleverde patentbouten en krukstift lang genoeg zijn (patentbouten zijn de schroeven waarmee het beslag wordt vastgezet).
 • Controleer of de dikte van de krukstift overeenkomt met de maat van het krukgat in je slot. De gangbare dikte is 8mm maar in een enkel geval kan deze maat afwijken,

Kies je voor veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging:

Houd rekening met de lengte van de cilinder
 • Houd rekening met de buitenlengte van de cilinder. Deze mag niet te veel uitsteken en ook niet te diep in het beslag vallen. In het eerste geval drukt de kerntrekrozet op de cilinder en zal de sleutel niet of slecht draaien. In het tweede geval kun je na montage mogelijk de sleutel niet gebruiken omdat deze niet diep genoeg in de cilinder kan.
  Steekt de cilinder tien tot vijftien millimeter uit de deur (gemeten zonder beslag) dan zit je bijna altijd goed. Twijfel je, laat bij aanschaf van het beslag dan even de maximale diepte van de kerntrekrozet opmeten.
     
 • Heb je een nieuwbouwwoning en wil je in aanmerking komen voor het Certificaat Beveiligde Woning dan is kerntrekbeveiliging verplicht.

 • Bekijk hier de montagevideo voor vervanging van bestaand beslag.

Veiligheidsbeslag is verkrijgbaar bij

Montage veiligheidsbeslag

Het monteren van beslag is niet al te moeilijk, zeker niet als je een beetje handig bent.
De hierna volgende montagetips kunnen handig zijn:

1. Verwijder het oude beslag, laat slot en cilinder in de deur zitten.

Veiligheidsbeslag

2. Steek de krukstift (deze zit meestal vastgeschroefd aan het buitenschild) aan de buitenzijde door de deur (door het slot) en plaats het binnenschild van het beslag op de deur. Kan de binnenplaat niet plat op de deur (vanwege verzinkbussen bij de schroefgaten) plaats het schild dan even omgekeerd.

3. Plaats de deurkruk op het schild maar draai de inbus of schroef daarvan níet vast.

4. Kijk of het binnenschild mooi recht is geplaatst (hoe het eventuele buitenschild zit maakt nu even niet uit) en boor de drie gaten voor de patentbouten een stukje voor met een boor van 6mm. Je kunt de schroefgaten ook markeren met een priem maar zorg dan dat je goed in het midden van het schroefgat prikt.

5. Om de schroefgaten voor de buitenzijde te kunnen voorboren haal je het beslag van de deur en herhaalt het voorgaande maar dan omgekeerd (de krukstift vanaf de binnenzijde in het slot en het binnenschild aan de buitenzijde van de deur).

6. Haal hierna het beslag van de deur en demonteer ook het slot en de cilinder. 

Schroefbus voor patentbout

7Boor de gemarkeerde gaten door met een boor van 6mm of 8mm. Boor tot ongeveer de helft van de ene zijde en vervolgens de rest vanaf de andere zijde. Sluiten de gaten niet precies op elkaar aan, ruim ze dan wat met de boor.

8Ruim de gaten voor de verzinkbussen aan de buitenzijde van de deur. Neem hiervoor een boor die even breed of (makkelijker) 1of 2mm breder is dan de verzinkbussen. Boor niet dieper dan nodig. Heeft het binnenschild ook verzinkbussen dan moeten die vanzelfsprekend ook worden gedaan.

9Plaats hierna het slot en de cilinder weer terug in de deur.

Heb je veiligheidsbeslag met een losse krukstift (die niet vastzit aan het buitenschild) ga vanaf hier dan verder bij 15, verderop deze pagina.   

10Plaats het buitenschild. Zorg dat de krukstift op de juiste manier door het slot wordt gestoken. De meeste krukstiften hebben namelijk een groef voor de bevestigingsschroef (meestal inbus) van de deurkruk. Er bestaan verschillende soorten krukstiften. De groeven voor de krukschroef zijn niet allemaal hetzelfde (als op de afbeelding). 

Deurkruk

11Het buitenschild moet zonder wringen op de deur kunnen worden geplaatst. Is dat niet het geval, ruim dan de gaten voor de patentbouten en/of de verzinkbussen.

12Plaats het binnenschild en de deurkruk (nog niet vastzetten) en draai de patentschroeven in. Past één (of meerdere) van de schroeven niet, haal het beslag dan weer van de deur en ruim het betreffende gat zoveel als nodig.

13Is het beslag geplaatst, controleer dan vóór je de deurkruk vastschroeft of deze vrijloopt; duw je de kruk naar beneden, dan moet hij vanzelf weer terugveren. Is dat niet het geval dan wil een tik op de kruk, met de rubbersteel van de hamer (onder of boven, even proberen) meestal wel helpen. Zo niet, dan staat het schild toch teveel onder spanning en moet(en) één (of meerdere) van de patentgaten worden geruimd.

Valt de deurkruk niet helemaal in het beslag dan is óf het krukgat niet voldoende uitgeboord (kruk komt tegen het deurhout) óf de krukstift is te lang. Corrigeer dit indien nodig.

Opmerking: Zou je de deurkruk vastschroeven terwijl deze te strak zit of niet helemaal in het beslag valt dan is dit nadien moeilijk te corrigeren. De schroef zal in het al gemaakte schroefgat blijven trekken.

14Als het beslag is vastgeschroefd en de kruk loopt soepel, druk de laatste dan lichtjes (niet te hard) tegen het schild en schroef hem vast. 
Het beslag zou nu goed moeten zijn gemonteerd.

Vervolg van montage i.g.v. losse krukstift:

15. Steek de losse krukstift vanaf de buitenzijde van de deur in het krukgat. Zorg daarbij dat de groef voor de krukschroef aan de juiste zijde zit.
Opmerking: Er bestaan verschillende soorten krukstiften. De groeven voor de krukschroef zijn niet allemaal hetzelfde (als op de afbeelding hierboven). 

16. Plaats het binnenschild en de deurkruk (niet vastdraaien).

17. Duw de krukstift aan de buitenzijde helemaal tegen het slot, en de deurkruk helemaal tegen het binnenschild (licht aandrukken). Controleer of de deurkruk goed werkt. Als je hem naar beneden duwt en loslaat moet hij meteen, zonder weerstand, terugveren.

Past de deurkruk niet helemaal in het beslag, dan is óf het gat in de deur niet goed uitgeboord (kruk komt tegen het deurhout) óf de krukstift is te lang. Corrigeer dit indien nodig.

Werkt de deurkruk soepel, schroef hem dan vast.

18. Plaats nu het buitenschild en zet deze vast met de patentbouten. 

Werkt de deurkruk na plaatsing van het buitenschild niet soepel meer dan wil een tik met de rubbersteel van de hamer (onder, boven of van opzij op de kruk) meestal wel helpen. Zo niet, dan staat het schild toch teveel onder spanning en moet(en) één (of meerdere) van de patentgaten of verzinkbussen wat worden geruimd.

Na eventuele correctie zou het beslag goed moeten zijn gemonteerd.

Slotenmaker inschakelen

Je kunt voor het plaatsen of vervangen van veiligheidsbeslag natuurlijk ook een slotenmaker inschakelen. Woon je in Amsterdam of omgeving dan kan ik je allicht van dienst zijn. Klik hier voor meer info... Je kunt mogelijk ook een slotenmaker vinden via Werkspot.

Gereedschap

 • Netspanningboormachine en/of accuboormachine voor het boren van de gaten voor de patentschroeven.
 • Gereedschap voor het vastzetten van de deurkruk (meestal inbussleutel).
 • Boor voor de gaten van de patentschroeven.
 • Boor voor de verzinkbussen voor het buitenschild (en soms ook binnenschild).
 • Schroevendraaier voor het vastdraaien van de patenschroeven.
Terug naar boven...

Terug naar de startpagina...


Ben je geholpen met de informatie op onze site?
Een Facebook Like (rechts boven) zouden wij zeer op prijs stellen.  


Kijk bij misdaad in kaart  op de site van de politie als je wilt weten hoe vaak er bij jou in de buurt wordt ingebroken...Waarschuwing!

Pas op voor malafide slotenmakers!

 Vraag altijd een duidelijke prijsopgave vooraf!

Waarom?

Bekijk deze video van Stegeman op de Bres

Slotenmaker Ruud
Uw slotenmaker voor Amsterdam en omgeving

Voor hulp bij buitensluiting en het vervangen en plaatsen van sloten

Snel en goedkoop
Meer dan 20 jaar ervaring