Mijn insteekslot werkt niet goed

Werkt een insteekslot niet goed meer dan hoeft het niet perse defect of versleten te zijn. Vaak is slechte werking het gevolg van het verzakken of zetten van de deur of het kozijn.
Bepaal oorzaak en oplossing van problemen aan de hand van volgende, onderstaande situaties:

Situatie 1: Insteekslot werkt slecht zowel met de deur dicht als met de deur open


Insteekslot met cilinder

Werkt het slot even slecht met de deur dicht als met de deur open dan kunnen daar de volgende oorzaken voor zijn:

 • Het insteekslot is defect, versleten of drooggelopen of;
 • De cilinder is defect, versleten of drooggelopen of;
 • Je hebt een slechte sleutel (-kopie).

Om de oorzaak te bepalen:

 1. Controleer eerst de werking van de profielcilinder. Werkt deze aan beide zijden even slecht, haal dan hem uit het slot. Hoe je dit doet kun je lezen bij profielcilinders.
  Werkt de cilinder ook buiten het slot slecht dan ligt het probleem dus niet bij het insteekslot. In dat geval heb je waarschijnlijk te maken met een slechte sleutel (-kopie).

 2. Heb je nog andere sleutels probeer die eerst. Werken deze even slecht dan zul je de cilinder moeten vervangen. Werkt een ander sleutel wel goed dan spreekt de oplossing voor zich (gebruik de slechte sleutels in ieder geval niet meer).

 3. Werkt maar één zijde van de cilinder slecht (in de praktijk is dat bijna altijd de buitenzijde) dan is slijtage of uitdroging ervan meestal de oorzaak. Spuit wat slotspray in het sleutelgat (gebruik hiervoor nooit vet, olie of andere smeermiddelen) en probeer de werking nogmaals. Werkt de cilinder nog steeds niet goed dan is hij versleten en moet hij worden vervangen.

 4. Werkt de cilinder wel goed dan ligt het probleem bij het insteekslot.
  Controleer eerst of het insteekslot misschien is drooggelopen. Spuit via de ingeduwde dagschoot wat smeermiddel in de slotkast (hoeft geen slotspray te zijn) en draai hierna het slot een paar keer open en dicht. Geeft dit geen verbetering dan is het sluitwerk zeer vermoedelijk versleten. Het slot zal in dat geval waarschijnlijk vervangen moeten worden.

Situatie 2: Insteekslot werkt slecht met de deur dicht maar goed met de deur open


dag- en nachtschoot insteekslot

Werkt het slot slecht met de deur dicht maar goed met de deur open dan is verzakking of werking van deur en/of kozijn gewoonlijk de oorzaak: hoogte en/of diepte van slot en sluitkom corresponderen niet meer met elkaar; de sluitkom en/of sluitplaat zal moeten worden verplaatst of, voor zover mogelijk, worden afgesteld. Wat je kunt doen: 

 • Kijk eerst of de deur ergens klemt
  Een klemmende deur kan de oorzaak zijn van de slechte werking van een slot. Klemt de deur maak deze dan eerst pas. Klemt de deur niet (meer):

 • Controleer of de hoogte van slot en sluitplaat goed corresponderen
  Open de deur en draai de nachtschoot van het slot uit. Sluit nu de deur zodat de nachtschoot tegen het kozijn komt. Teken de onder- en bovenzijde van dagschoot en nachtschoot met een potlood af op het kozijn. Open de deur en trek de markeringen door over het kozijnJe kunt nu zien of de hoogte van dag- en nachtschoot corresponderen met de sluitplaatgaten in het kozijn.
Sluitkom
 • Is dit niet het geval (dag- en/of nachtschoot loopt aan op onder- of bovenzijde van sluitplaatgat) dan moet de sluitplaat en/of sluitkom dus een paar millimeter naar onder of boven worden verplaatst.
  Gaat het om alleen een sluitplaat (zonder sluitkom) dan is het met een vijl of metaalboor ruimen van het gat een eenvoudige oplossing. Verplaatsing van de sluitplaat kan natuurlijk ook. In geval van een sluitplaat mét sluitkom ontkom je daar vaak niet aan. Is de hoogte van slot en sluitkom/-plaat niet het probleem: 

 • Controleer de positie (horizontaal) van de sluitkom en/of sluitplaat
  Als de deur is dichtgetrokken (deur zit dicht op alleen de dagschoot) dan hoort de nachtschoot zonder weerstand te kunnen worden gesloten. Is dat niet het geval (en de hierboven genoemde mogelijkheden zijn uitgesloten als oorzaak) dan correspondeert de nachtschoot niet met de positie van sluitplaat en/of sluitkom. 

  Om dit te corrigeren zal de sluitkom voor de nachtschoot moeten worden afgesteld of verplaatst. In geval van afstelbaar: de afstelschroeven voor een sluitkom zitten meestal achter de sluitplaat; deze moet dan dus even worden losgeschroefd.

  Is afstelling niet mogelijk dan moet de sluitkom worden verplaatst (naar links of rechts, afhankelijk van de afwijking). Gaat om alleen een sluitplaat (zonder sluitkom) dan is het met een vijl of metaalboor ruimen van het nachtschootgat een eenvoudige oplossing.

Opmerking: Gaat het om kunststof- of metalen deuren en kozijnen dan kan het doen van aanpassingen lastiger zijn. Schakel in dat geval (bij twijfel) liever een vakman in.

Andere problemen met insteeksloten

De sleutel gaat moeilijk in het slot

Dit probleem heeft feitelijk niets met het insteekslot te maken. In de meeste gevallen is uitdroging van de cilinder de oorzaak. Een beetje slotspray in het sleutelgat lost het probleem gewoonlijk op (Gebruik voor het smeren van een cilinder uitsluitend slotspray, d.w.z. spray waarvan op de verpakking staat aangegeven dat hij geschikt is voor het smeren van cilinders).

Gaat de sleutel hierna nog steeds moeilijk in de cilinder dan is hij zeer waarschijnlijk verbogen of beschadigd. Heb je andere sleutels, probeer die eerst. Heb je geen andere sleutels laat dan een kopie van de slecht werkende sleutel maken (als de sleutelcode intact is kan er van een beschadigde of verbogen sleutel vaak nog wel een goedwerkende kopie worden gemaakt).
Biedt ook dit geen oplossing dan zal de cilinder moeten worden vervangen.


De deur valt moeilijk in het slot (moet hem altijd hard dichttrekken)

dagschoot

Dit probleem komt tamelijk vaak voor. Zijn de dagschoot en de sluitplaat (waarop de dagschoot bij het sluiten aanslaat) erg droog dan kan dit bij het sluiten veel weerstand opleveren. Een beetje vet op de dagschoot (op de afgeschuinde kant) doet hier vaak wonderen.

Helpt dit niet dan moet de oorzaak worden gezocht in het te strak sluiten van de deur. Dit kan worden verholpen door afstelling van de sluitplaat (en/of sluitkom). Is de sluitplaat niet afstelbaar dan moet hij worden verplaatst (één á twee millimeter naar rechts of links, afhankelijk van de sluitzijde van de deur), zodat de deur wat losser dichtzit. 

Defect insteekslot

Is een slot defect dan kan het meestal niet worden gerepareerd. Losse onderdelen zijn zelden leverbaar. Je ontkomt er in dat geval waarschijnlijk dus niet aan om het te vervangen. 

Wil je een slot openschroeven wees dan, als het nog moet worden gebruikt, voorzichtig. Het mechanisme van de wat lichtere standaardsloten (één of geen SKG-ster) is weliswaar vrij eenvoudig maar staat vaak wel op veerspanning. Springen er onderdelen los dan weet je misschien niet hoe ze weer moeten worden teruggeplaatst. Het openschroeven van smalsloten, meerpuntssluitingen en de wat zwaardere SKG** of SKG*** sloten is af te raden.

Klavierslot


Klavierslot

Het klavierslot is een insteekslot dat direct met de sleutel wordt aangedreven. Dit type slot heeft dus geen uitwisselbare cilinder. Je kunt de oorzaak van een eventueel slechte werking van dit slot op dezelfde wijze bepalen als bij cilindersloten; Sla eenvoudig de informatie over cilinders over.
Klaviersloten worden voornamelijk toegepast op binnendeuren. Ze komen, als het om buitendeuren gaat, bijna alleen nog voor op balkon- en achterdeuren van oudere woningen. Meer informatie over klaviersloten vind je hier...

Slotenmaker inschakelen

Je kunt natuurlijk ook een slotenmaker inschakelen voor de oplossing van problemen met je slot. Woon je in Amsterdam of omgeving dan kan ik je allicht van dienst zijn. Klik hier voor info. Je kunt mogelijk ook een vakman vinden via o.a. Werkspot en Zoofy.

Aanschaf insteeksloten

Voor tips m.b.t. aanschaf, montage en onderhoud van insteeksloten klik hier...

Terug naar boven...

Terug naar de startpagina...


Ben je geholpen met de informatie op onze site?
Een Facebook Like (rechts boven) zouden wij zeer op prijs stellen.  


Kijk bij misdaad in kaart  op de site van de politie als je wilt weten hoe vaak er bij jou in de buurt wordt ingebroken...Waarschuwing!

Pas op voor malafide slotenmakers!

 Vraag altijd een duidelijke prijsopgave vooraf!

Waarom?

Bekijk deze video van Stegeman op de Bres

Slotenmaker Ruud
Uw slotenmaker voor Amsterdam en omgeving

Voor hulp bij buitensluiting en het vervangen en plaatsen van sloten

Snel en goedkoop
Meer dan 20 jaar ervaring